Quy trình sơn Samurai

Các bước trong quy trình sơn Samurai quan trọng như thế nào? Tất cả các bước dươi đây chúng ta không nên bỏ qua bước nào. Một số mã màu sơn thì không cần nền.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

BẢNG TIN HÀNG TUẦN

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!