“Ăn” sơn

NGUYÊN NHÂN

Lớp sơn được phun quá dày hoặc quá trình phun được thực hiện trong một ngày nhiều mây. Độ ẩm bị giữ lại bên trong không thể được giải phóng và lớp sơn quá dày sẽ ‘ăn’ xuống lớp sơn bên dưới.

GIẢI PHÁP

Chà nhắm lại bề mặt để loại bỏ lớp sơn cũ. Sơn lại dưới nhiệt độ nóng (tối đa 33°C) để nó tăng tốc độ giải phóng độ ẩm hoặc dung môi bên trong và có thể giúp lớp sơn bên dưới trở nên khô thực sự.

Do you like this?