Hệ thống màu 2 lớp

Hệ thống màu của các dòng xe đời mới trên thị trường. Lớp màu trên cùng trong mờ và tương tự như lớp màu nề. Nó làm cho lớp màu nền trở nên sáng bóng.