Hiệu ứng pha lê là gì?

Hiệu ứng pha lê là một hiệu ứng kích hoạt và bổ sung hoàn hảo để tạo nét nổi bật trên bất kỳ lớp sơn nền khô nào mà không cần phải làm sạch và chà bằng giấy nhám. Bằng cách kết hợp Hiệu ứng tinh thể với màu Candy, sẽ tạo ra kết quả đẹp hơn.

Các bước thực hiện:

Phun lớp lót SAMURAI Epoxy
Khi lớp lót khô, phun lớp nền màu bạc SAMURAI.
Phun chất kích hoạt hiệu ứng pha lê KE03
Phun một lớp mỏng SAMURAI màu đen từ khoảng cách xa.
Để nó khô hoàn toàn và rửa sạch với nước từ từ để loại bỏ chất hoạt hóa.
Phun các màu Candy khác nhau mà bạn thích và hoàn thiện với lớp bóng SAMURAI 2K Top Coat Clear.

Do you like this?