Mắt cá

NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân là do các vết bẩn như dầu, sáp và bụi trên bề mặt không được làm sạch sau quá trình chà nhám.

GIẢI PHÁP

Chà nhám lại bề mặt bằng giấy nhám P800 và rửa bằng nước xà phòng hoặc chất tẩy nhờn để làm sạch tất cả bụi bẩn dính trên bề mặt và sơn lại từ bước đầu tiên.

Do you like this?