Màu 3D Khameleon

Dòng sản phẩm màu 3D được chức trong bình sơn phun aerosol. Có sẵn 7 màu để bạn lựa chọn