Chảy sơn

NGUYÊN NHÂN

Do khi phun, chỉ phun tập trung tại một điểm

GIẢI PHÁP

Không được lau vết sơn bị chảy. Thay vào đó, đợi cho nó khô và lặp lại các bước chà nhám để làm phẳng khu vực bị chảy sơn và sơn lại từ đầu. Khi sơn, phải di chuyển tay đều đảm bảo sơn được phun ra phủ đều trên toàn bề mặt vật.

Do you like this?