Vòi phun sơn bị tắc

NGUYÊN NHÂN

Nếu lon không được lắc kỹ trước khi sử dụng, chỉ có bột màu ở lớp dưới cùng sẽ được phun ra. Kết quả là lớp bột dày sẽ bị kẹt khi ở ống nhấn và sẽ cứng dần theo thời gian.

GIẢI PHÁP

Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách đảm bảo phần bột màu trộn đều bằng cách lắc đều lon sơn 2-3 lần trước mỗi lần phun sơn

Do you like this?