2K (2- thành phần)

Dòng sản phẩm sơn 2 thành phần gồm nhựa sơn và chất làm đông được tích hợp trong cùng 1 lon sơn