SƠN MÀU DÀNH CHO XE MÁY

YAMAHA

Những màu có sẵn

YAMAHA

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

HONDA

Những màu có sẵn

HONDA

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

SUZUKI

Những màu có sẵn

SUZUKI

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

KAWASAKI

Những màu có sẵn

KAWASAKI

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

MODENAS

Những màu có sẵn

MODENAS

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!