[wpml_language_selector_widget]

SƠN MÀU DÀNH CHO XE MÁY

YAMAHA

Những màu có sẵn

YAMAHA

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

HONDA

Những màu có sẵn

HONDA

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

SUZUKI

Những màu có sẵn

SUZUKI

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

KAWASAKI

Những màu có sẵn

KAWASAKI

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

MODENAS

Những màu có sẵn

MODENAS

Độ bóng cao, cho lớp hoàn thiện tốt như gương

Khô hoàn toàn: 30-45 phút

Khô bề mặt: 15 phút

Mỗi lớp sơn cách nhau 10 phút

ĐẶC ĐIỂM:

 • Không ố vàng
 • Không rạn nứt
 • Không rách

Những màu có sẵn

Bản tin hàng tuần

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!