HƯỚNG DẪN SƠN XE ONLINE

CHẤT LƯỢNG SƠN SAMURAI/ KUROBUSHI

QUY TRÌNH SƠN CƠ BẢN

BƯỚC 1: XỬ LÝ BỀ MẶT

BƯỚC 2: SƠN LÓT

Lót UCH210

Lót 2K04

BƯỚC 3: SƠN NỀN

BƯỚC 4: SƠN MÀU

BƯỚC 5: SƠN BẢO VỆ (BÓNG, MỜ)

HƯỚNG DẪN SƠN NHỰA NHÁM/ NHỰA PP

HƯỚNG DẪN SƠN LỐC MÁY

BẢNG TIN HÀNG TUẦN

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!