WF05*** Chất hoạt hóa phim chuyển nước

Chất hoạt hóa phim chuyển nước là dung dịch có màu trong suốt, dùng để hòa tan phim chuyển nước trước khi chuyển hình ảnh của tấm phim lên bề mặt vật.

Bước 1 : Xử lý bề mặt sản phẩm cần in film chuyển nước theo quy trình  Sơn lót – Sơn Nền – Sơn màu

Bước 2 : Trãi film chuyển nước lên mặt nước đã chuẩn bị sẵn 

Bước 3 : Phun chất kích hoạt WF05 từ 2-3 lớp mỏng , phủ đều bề mặt film 

Bước 4 : tiến hành nhúng sản phẩm theo hướng dẫn

Results

Chất hoạt hóa phim chuyển nước là dung dịch có màu trong suốt, dùng để hòa tan phim chuyển nước trước khi chuyển hình ảnh của tấm phim lên bề mặt vật.

Bước 1 : Xử lý bề mặt sản phẩm cần in film chuyển nước theo quy trình  Sơn lót – Sơn Nền – Sơn màu

Bước 2 : Trãi film chuyển nước lên mặt nước đã chuẩn bị sẵn 

Bước 3 : Phun chất kích hoạt WF05 từ 2-3 lớp mỏng , phủ đều bề mặt film 

Bước 4 : tiến hành nhúng sản phẩm theo hướng dẫn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WF05*** Chất hoạt hóa phim chuyển nước”

Your email address will not be published. Required fields are marked *