W41** Màu đồng

Quy trình sơn màu W41

  1. Bước 1: Chà nhám với giấy nhám P600-P800  (chà hết lớp sơn bóng cũ và bề mặt thật mịn )
  2. Bước 2 : Sơn lót:
   • Lót 2K04 : Phun từ 2 -3 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau từ 5-7 phút. Sau đó phơi khô trong thời gian từ 1h30 – 2h
   •  Lót UCH210 : phun từ 2-3 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút. Phơi khô trong thời gian từ  20-30 phút
  3. Bước 3: Nếu sử dụng lót 2K04, Sau khi lớp lót khô sử dụng giấy nhám P800 -P1000 chà nhám lại một lần nữa cho bề mặt thật phẳng, mịn, sau đó vệ sinh sạch bề mặt và phơi khô
  4. Bước 4: Sơn 2-3 lớp mỏng nền 124, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút (hoặc lâu hơn tùy vào điều kiện thời tiết)
  5. Bước 5 : Sơn 2-3 lớp mỏng màu W41, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút (hoặc lâu hơn tùy vào điều kiện thời tiết)
  6. Bước 6: Sơn bóng:
   • Bóng K1K: Phun từ 3-4 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút ( lớp cuối cùng phun chậm và đều tay để lớp sơn căng và bóng), tránh phun trực tiếp dưới trời nắng,
   • Bóng 2K01: Phun từ 3-4 lớp mỏng,  mỗi lớp cách nhau 5-7 phút (lớp cuối cùng phun chậm và đều tay để lớp sơn được căng và bóng), tránh phun trực tiếp dưới trời nắng

Results

Quy trình sơn màu W41

  1. Bước 1: Chà nhám với giấy nhám P600-P800  (chà hết lớp sơn bóng cũ và bề mặt thật mịn )
  2. Bước 2 : Sơn lót:
   • Lót 2K04 : Phun từ 2 -3 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau từ 5-7 phút. Sau đó phơi khô trong thời gian từ 1h30 – 2h
   •  Lót UCH210 : phun từ 2-3 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút. Phơi khô trong thời gian từ  20-30 phút
  3. Bước 3: Nếu sử dụng lót 2K04, Sau khi lớp lót khô sử dụng giấy nhám P800 -P1000 chà nhám lại một lần nữa cho bề mặt thật phẳng, mịn, sau đó vệ sinh sạch bề mặt và phơi khô
  4. Bước 4: Sơn 2-3 lớp mỏng nền 124, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút (hoặc lâu hơn tùy vào điều kiện thời tiết)
  5. Bước 5 : Sơn 2-3 lớp mỏng màu W41, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút (hoặc lâu hơn tùy vào điều kiện thời tiết)
  6. Bước 6: Sơn bóng:
   • Bóng K1K: Phun từ 3-4 lớp mỏng, mỗi lớp cách nhau 3-5 phút ( lớp cuối cùng phun chậm và đều tay để lớp sơn căng và bóng), tránh phun trực tiếp dưới trời nắng,
   • Bóng 2K01: Phun từ 3-4 lớp mỏng,  mỗi lớp cách nhau 5-7 phút (lớp cuối cùng phun chậm và đều tay để lớp sơn được căng và bóng), tránh phun trực tiếp dưới trời nắng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “W41** Màu đồng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *