KPP*** - Sơn lót nhựa

KPP là dung dịch trong suốt với những thành phần độc đáo chuyên dùng để sơn lại nhựa PP/ nhựa nhám, được tạo ra với 3 mục đích chính:

  • Một, tạo lớp liên kết vững chắc với bề mặt nhựa PP/ nhựa nhám
  • Hai, đóng vai trò như một lớp bảo vệ bề mặt dàn nhựa
  • Ba, tạo lớp kết dính hoàn hảo giữ bề mặt nhựa PP/ nhựa nhám và lớp sơn mới.

 

Quy trình sơn dàn nhựa nhám với KPP https://www.youtube.com/watch?v=oDBFTjWuteY

Video hướng dẫn

KPP là dung dịch trong suốt với những thành phần độc đáo chuyên dùng để sơn lại nhựa PP/ nhựa nhám, được tạo ra với 3 mục đích chính:

  • Một, tạo lớp liên kết vững chắc với bề mặt nhựa PP/ nhựa nhám
  • Hai, đóng vai trò như một lớp bảo vệ bề mặt dàn nhựa
  • Ba, tạo lớp kết dính hoàn hảo giữ bề mặt nhựa PP/ nhựa nhám và lớp sơn mới.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KPP*** – Sơn lót nhựa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *