STR600* Chất tẩy keo

STR 600 Là dung dịch làm tan lớp keo bên dưới miếng decal

Đặc điểm :

  • Dung dịch trong dạng phun
  • Làm tan nhanh chất keo bám lâu năm dưới miếng decal giúp quá trình bóc decal dễ dàng hơn rất nhiều

Results

STR 600 Là dung dịch làm tan lớp keo bên dưới miếng decal

Đặc điểm :

  • Dung dịch trong dạng phun
  • Làm tan nhanh chất keo bám lâu năm dưới miếng decal giúp quá trình bóc decal dễ dàng hơn rất nhiều

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “STR600* Chất tẩy keo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *